Správní řád

kurz

Základní info

Cíl studia:
       Kurz je určen pro pracovníky správy a bude zaměřen na výklad nového správního řádu
a objasnění jeho úlohy ve veřejné správě.
Organizace studia:
       Studium je jednosemestrální, bude probíhat ve čtyřech dvoudenních soustředěních
(celkový rozsah 64 hodin).
Obsahová náplň:
    -  Předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu.
    -  Systematika zákona.
    -  Správní řízení.
    -  Obecná ustanovení o průběhu správního řízení.
    -  Správní orgány a jejich úkony.
    -  Účastníci řízení a jejich úkony.
    -  Přerušení a zastavení řízení.
    -  Rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
    -  Ochrana před nečinností.
    -  Odvolání a rozklad.
    -  Rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o rozkladu.
    -  Přezkumné řízení.
    -  Obnova řízení.
    -  Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti.
    -  Tzv. jiné úkony, veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy.
    -  Stížnosti na postup správního orgánu.
    -  Soudní kontrola činnosti správního orgánu, soudní ochrana před nečinností.

Správní řád

Vybraný termín:

 Praha

Cena
12500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.