SMLOUVA O DÍLO při provádění staveb

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
právnickou a neprávnickou veřejnost, která se setkává se smlouvami o dílo v oblasti stavebnictví.

Obsah:
* Obecný výklad o smlouvě o dílo
* Specifika smlouvy o dílo v oblasti stavebnictví, smlouva o dílo s generálním dodavatelem
* Vztah mezi architektem, projektantem a zhotovitelem díla
* Vymezení díla, projektová dokumentace
* Cena díla, její zvyšování, snižování a placení, zádržné
* Kontrola provádění díla
* Dokončení, předání a převzetí díla
* Odpovědnost za vady díla, záruka
* Vedlejší ujednání ve smlouvě o dílo (pojištění, geodetické práce, dodávky energií)

SMLOUVA O DÍLO při provádění staveb

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.