Rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů

kurz

Základní info

Objasnění možností zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který nemůže zaměstnavatel dále přidělovat práci v důsledku organizačních změn. Poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se jednalo o nezpochybnitelné skončení pracovního poměru. Upozornění na nutnost splnění všech podmínek platnosti výpovědi, včetně účelu a cíle organizační změny. Obsah semináře:
Zrušení nebo přestěhování zaměstnavatele nebo jeho části
Podmínky platnosti výpovědi pro nadbytečnost
Pojmy organizační změna, příčinná souvislost, nadbytečnost
Provedení organizační změny za účelem zvýšení efektivity práce
Upozornění na časté problémy, které mohou způsobit neplatnosti výpovědi (fiktivní organizační změny, účelové vytváření nadbytečnosti)
Výběr nadbytečného zaměstnance a další praktické souvislosti
Objasnění možností zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který nemůže zaměstnavatel dále přidělovat práci v důsledku organizačních změn. Poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se jednalo o nezpochybnitelné skončení pracovního poměru. Upozornění na nutnost splnění všech podmínek platnosti výpovědi, včetně účelu a cíle organizační změny. Obsah semináře:
Zrušení nebo přestěhování zaměstnavatele nebo jeho části
Podmínky platnosti výpovědi pro nadbytečnost
Pojmy organizační změna, příčinná souvislost, nadbytečnost
Provedení organizační změny za účelem zvýšení efektivity práce
Upozornění na časté problémy, které mohou způsobit neplatnosti výpovědi (fiktivní organizační změny, účelové vytváření nadbytečnosti)
Výběr nadbytečného zaměstnance a další praktické souvislosti

Rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů

Vybraný termín:

 Praha

Cena
990 Kč bez DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.