Rekodifikace veřejného stavebního práva – nový stavební zákon a jeho novelizace

Kurzem Vás provede Ing. Zdeňka Fialová

Absolventka Vysokého učení technického v Brně, fakulta stavební, obor Pozemní stavby. Z několikaleté dosavadní působnosti na Ministerstvu průmyslu a…

Základní info

Cíle kurzu

Nový stavební zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. přináší významné koncepční změny směřující k urychlení a zjednodušení přípravy staveb.

V procesní rovině dochází k odstranění duality územního a stavebního řízení. Stavební i nestavební záměry tak budou podléhat pouze jednomu řízení.

Za velmi významné je možné považovat zavedení úplné apelace v odvolacích řízeních a dílčí apelace při rozhodování soudů.

Další podstatnou změnou je vznik státní stavební správy a integrace agend dotčených orgánů do stavebních úřadů. Tyto institucionální změny jsou však předmětem aktuálně probíhající novelizace, kde je navrhováno zachování stavebních úřadů na samosprávných celcích ve smíšeném modelu s tím, že dochází k optimalizaci stavebních úřadů na úrovni obcí.

Novela se též dotýká integrace dotčených orgánů. Státní správa vykonávána přímo státem zůstává na Specializovaném a odvolacím stavebním úřadě, jehož nadřízeným orgánem bude Ministerstvo pro místní rozvoj.

Určeno pro

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je také pro pracovníky stavebních úřadů.

Obsah kurzu

• stavební úřady a jejich působnost,

• správní akty dotčených orgánů,

• procesní změny,

• odvolací řízení,

• stavební právo hmotné,

• digitalizace stavební agendy,

• změny v soudním přezkumu,

• přechodná ustanovení.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Rekodifikace veřejného stavebního práva – nový stavební zákon a jeho novelizace

Vybraný termín:

31.1.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.