Přeměny obchodních společností – právní pohled

Kurzem Vás provede Mgr. Karel Nejtek

Pan Karel Nejtek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí více než 15 let. Nejprve jako samostatný advokát, dále v…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář vám vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a problematické body týkající se právní úpravy přeměn.

Určeno pro

Seminář je určen především managementu obchodních společností, případně podnikovým právníkům, kteří ve své praxi mohou přijít či přicházejí do kontaktu s problematikou přeměn obchodních společností.

Obsah kurzu

Souhrnně k přeměnám obchodních společností:

• podstata přeměn obchodních společností,

• právní a účetní účinky přeměn,

• jednotlivé druhy přeměn

• průběh přeměn včetně základních kroků,

• dokumenty.


Fúze a rozdělení:

• jednotlivé formy fúze (fúze sloučením a fúze splynutím),

• jednotlivé formy rozdělení (rozdělení rozštěpením a rozdělení odštěpením),

• rozhodný den,

• ocenění jmění zanikající společnosti,

• obsahové náležitosti projektu fúze a rozdělení,

• zpráva o fúzi a rozdělení,

• znalecká zpráva o fúzi a rozdělení,

• informační povinnosti,

• postavení společníků,

• výměnný poměr,

• doplatek,

• ochrana věřitelů,

• dopad na zaměstnance,

• schválení projektu fúze a rozdělení,

• zápis fúze a rozdělení do obchodního rejstříku,

• povinnosti po zápisu fúze a rozdělení do obchodního rejstříku,

• přeshraniční fúze a rozdělení.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled“.
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Přeměny obchodních společností – právní pohled

Vybraný termín:

9.11.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.