Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2023 (po novele ZP) včetně mezd a platů

Kurzem Vás provede JUDr. Ladislav Jouza - advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Základní info

Odborný program:
* Uplatňování nového občanského zákoníku v personální činnosti
* Zákoník práce po novele:
- Činnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – sjednání příslibu zaměstnání, výběrové řízení, důležité osobní údaje, seznámení budoucího zaměstnance s bezpečnostmi a dalšími předpisy
- Vznik pracovního poměru – jaký druh pracovního vztahu zvolit, založení osobního spisu (jeho obsah a náležitosti), pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování, sjednání odvolatelnosti, sjednání dohody o zákazu konkurence, další dohody (např. o odpovědnosti, o prohloubení kvalifikace apod.)
- Pracovní poměr na dobu určitou – využití dohod pro časově neomezený termínovaný pracovní poměr
* Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele ZP – dovolená, změny po novele, odvody pojištění, evidence odpracované doby, cestovní náhrady
* Personální agenda po vzniku pracovního poměru – pracovní doba (evidence, rozvržení, přesčasy, nařizování, pružná pracovní doba), dovolená (výpočet poměrné části, dovolená a mateřství), změna pracovní smlouvy, překážky v práci (částečná nezaměstnanost a ekonomická krize, příspěvky od úřadu práce apod.)
* Skončení pracovního poměru a personální agenda – způsoby skončení pracovního poměru, včetně judikatury, právní jednání, k němuž se nepřihlíží, uzavření osobního spisu zaměstnance, zápočtový list, posudek o pracovní činnosti
* Vedení agendy v oblasti důchodového pojištění – evidenční list důchodového zabezpečení, předčasný starobní důchod, pracovní činnost vedle důchodu
* Povinnosti zaměstnavatele ke správním úřadům, vztah k úřadu práce
* Zákon o zaměstnanosti – příspěvky zaměstnavatelům, zaměstnávání ZPS, skončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti, novinky v agenturním zaměstnávání
* Mzdová část:
- Změny v minimální a zaručené mzdě
- Sjednávání mzdy,
- Stanovení platu, smluvní plat
- Katalog prací
- Proč mají ženy nižší mzdu než muži
- Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
- Příplatky ke mzdě a platu,
- Osobní příplatek - snížení, odebrání, podmínky, příslušná judikatura
- Srážky ze mzdy - úprava podle občanského zákoníku, vliv osobního oddlužení na srážky
- Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
- Odměny z dohody o pracovní činnosti a o provedení práce
* Průměrný výdělek
- Formy odměňování – skupiny prací, odměny, zaručená mzda, snižování mzdy apod.
- Minimální a zaručená mzda – změny, průměrná mzda, vliv na příspěvky pro zaměstnavatele
* Změny v dalších právních předpisech: zákon o inspekci práce
* Diskuse, dotazy

Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2023 (po novele ZP) včetně mezd a platů

Vybraný termín:

27.3.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.