Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Syruček - Odborník na nemovitosti a vše co s nimi souvisí, tj. po obchodní, právní, ale i daňové stránce. Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993. Věnuje se též lektorské činnosti, je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Přednáší také na vysokých školách. Lektor je zároveň hlavním autorem odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech a dále i autorem 16 interaktivní vzorů smluv z oblasti realitního práva (C.H.Beck), na kterých se též podíleli JUDr. Eva Barešová a Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Základní info

Vlastním obsahem tohoto semináře je:exkurz do NOZ, a to praktickým pohled se specifickým zaměřením na nemovitosti.A co to (prakticky) znamená:
* projdeme si všechny stěžejní zásady „nového“ občanského zákoníku, ale i zásadní dopady na nemovitosti, aneb od §1 (rozluka soukromého a veřejného práva) až do §3074 (staré nájemní smlouvy automaticky přejdou na novou právní úpravu);
* základní zásady v §§1-14, včetně dobrých mravů, průměrné opatrnosti, šikanózního výkonu práva ….;
* nového počítání času (tj. kdy skončí nájemní smlouva uzavřená 1. 1. 2013 na jeden rok? a kdy, pokud byla uzavřena 1. 1. 2014?);
* promlčení práv, základní zákonné a s možností smluvní úpravy promlčecí doby, pozor – promlčují se i práva zapsaná v KN, a za jak dlouho, a to při pasivitě a aktivitě;
* veřejný seznam (co to znamená a co z toho plyne pro praxi – neznalost údajů nikoho neomlouvá, pravdivost a úplnost, ochrana dobrověrného úplatného nabyvatele, a co se stane, když je jedna nemovitost prodána vícekrát);
* superficiální zásada v praxi (sloučení pozemku a stavby, práva, která tomu brání, neexistující věc);
* rodinná domácnost (nezbytnost souhlasu druhého manžela i pro nakládání s výlučným majetkem jednoho z nich);
* staré nájemní smlouvy na nemovité věci „automaticky“ přešly na novou právní úpravu, a co to znamená (výše kauce a její povinné úročení, zakázaná ujednání apod.);
* zákonné předkupní právo u rozdílného vlastnictví stavby a pozemku;
* a další a další praktické informace …Máte se tedy (opět) na co těšit!

Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE

Vybraný termín:

9.10.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.