Praktické aspekty Zákoníku práce pro vedoucí pracovníky a mistry

Kurz na míru

Základní info

Zákoník práce je hlavním právním dokumentem při řízení lidí, proto znalost jeho nejdůležitějších ustanovení patří k základním předpokladům pro výkon řídící funkce na jakémkoli stupni firemní organizační struktury. Základní zásady pracovněprávních vztahů, rovné zacházení, diskriminace; Vznk, změny a skončení pracovního poměru, druhy a způsoby, omezení, odstupné; Pracovní doba, režimy, délka, rozvržemní, přestávky v práci; Doba odpočinku, dny pracovního klidu, odpočinek mezi směnami a v týdnu; Práce přesčas, nařízená, dohodnutá, noční práce, pracovní pohotovost; Překážky v práci na straně zaměstnance, osobní, v obecném zájmu; Překážky v práci na straně zaměstnavatele, prostoje; Dovolená na zotavenou a podmínky čerpání; Náhrada škody, odpovědnost zaměstnance za škodu; Odpovědnost zaměstavatele za škodu, škoda na odložených věcech; Základní povinnosti zaměstnanců včetně vedoucích. Obsahové zaměření je vždy přizpůsobeno konkrétním potřebám zúčastněných osob.

Praktické aspekty Zákoníku práce pro vedoucí pracovníky a mistry

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.