Pracovnělékařské služby ve světle nejnovějších změn

Kurzem Vás provede JUDr. Jakub Tomšej Ph.D.

advokát, podnikový právník a poradce neziskové organizace, Právnická fakulta UK, pracovní a sociální právo, autor publikace Pracovnělékařské služby

Základní info

Zajištění pracovnělékařských služeb patří ke klíčovým součástem personální agendy. Jen zaměstnavatel, který zná svoje povinnosti vyplývající z legislativy a má správně nastaveny vztahy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může dostát všem povinnostem v oblasti ochrany zdraví při práci a minimalizovat riziko vysokých sankcí i soudních sporů. Situaci pro zaměstnavatele přitom komplikuje složitá právní úprava i některá překvapivá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Téma je navýsost aktuální s ohledem na změny právní úpravy, které zčásti proběhly k 1. 1. 2023 a zčásti jsou plánovány na rok 2023. Seminář je velmi prakticky orientovaný.

PRO

Určeno pro personalisty, právníky, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance.

CÍL

Prakticky přiblížit problematiku pracovnělékařských služeb a související pracovněprávní aspekty a poukázat na již proběhlé, jakož i plánované změny legislativy.

OBSAH

 • Pojem a vymezení pracovnělékařských služeb
 • Subjekty pracovnělékařských služeb – lékař, zaměstnavatel, zaměstnanec
 • Kategorizace prací a související pracovněprávní aspekty
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
 • Pracovnělékařské služby u DPP/DPČ, agenturních zaměstnanců, další zvláštní formy PLS
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Lékařské posudky
 • Význam pracovnělékařských služeb v pracovním právu
 • Převedení na jinou práci
 • Skončení pracovního poměru a pracovnělékařské služby
 • Odstupné
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Kontroly a sankce
 • Otázky a odpovědi
 

Pracovnělékařské služby ve světle nejnovějších změn

Vybraný termín:

26.2.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.