POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Kurzem Vás provede JUDr. Ladislav HIREŠ

Základní info

Obsah semináře:

  • Struktura zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, naposledy dle novely zákona č. 193/2018 Sb., a  zákona č. 227/2019 Sb.
  • Pozemní komunikace a jejich rozdělení: definiční znaky obecně užívaných účelových komunikací dle judikatury, místní komunikace a jejich zařazení do kategorie, veřejně prospěšné stavby.
  • Specifika správních řízení a rozhodování silničními správními úřady podle současné právní úpravy; dualita práva soukromého a veřejného -  práva osobní a majetkové povahy dle občanského zákoníku.
  • Obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona.
  • Úprava vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a související vyhl.č. 146/2008 Sb., ve znění vyhl.č. 251/2018 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb., ve zn. vyhl.č. 405/2017 Sb. – příloha č. 11.  

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Vybraný termín:

5.4.2022  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.