Pozemkové právo

kurz

Základní info

Organizace studia:
        Tři třídenní soustředění v měsících březen až květen 2010 v celkovém rozsahu 60
hodin, z toho 53 hodin přednášek a 5 hodinová panelová diskuze (2 hodiny test a závěrečné
vyhodnocení).
Kurz je určen:
        Pracovníkům veřejné správy, kteří se při své činnosti zabývají právními vztahy
k pozemkům a stavbám, pracovníkům realitních kanceláří, notářům, advokátům a soudcům a
dalším osobám.
Tématické okruhy:
    1. Půda, pozemek, parcela a nemovitost jako právní pojmy, zvláštnosti půdy a jejich
        odraz v právních vztazích a prameny právní úpravy
    2. Kategorizace pozemků a územní plánování a územní rozhodování jako nástroj změn
        účelové kategorizace půdy
    3. Pozemkové vlastnictví (předmět, subjekt, obsah, vznik a zánik vlastnického práva)
    4. Vývoj pozemkového vlastnictví od roku 1918, s promítnutím do současného stavu
    5. Omezení vlastnického práva a věcná břemena
    6. Oprávnění stavět na pozemcích a právní režim staveb na cizích pozemcích
    7. Užívací práva k nemovitostem
    8. Pozemkové úpravy
    9. Katastr nemovitostí
    10. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí
    11. Vlastnické a užívací vztahy k zemědělským s lesním pozemkům
    12. Pozemkové vztahy ve vodním hospodářství, v ochraně lesa a přírody a v hornictví
    Tématické okruhy budou upřesněny (rozšířeny či zúženy) dodatečně, též s přihlédnutím
    k zájmu účastníků uvedeném v přihlášce.

Pozemkové právo

Vybraný termín:

 Praha

Cena
9000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.