PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2023 /Rychnov nad Kněžnou/

Základní info

8. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
19. - 20. 4. 2023 - středa a čtvrtek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou

Téma konference:
Kongresová inspirace k obnově a budování nových jímacích objektů podzemní vody

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
17. 3. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu

Program přednášek:

RNDr. Svatopluk Šeda 
Puklinové kolektory v pánevních strukturách východočeské křídy a jejich zvodnění

RNDr. Jiří Starý
Využívání zdrojů podzemních vod pro zásobování obcí ve vrcholových partiích Českého středohoří

RNDr. Jan Bartoň        
Vliv metody výpočtu a vstupních parametrů na stanovení maximálního čerpaného množství z hydrogeologického objektu

Ing. Jakub Průša         
Machnín - doplňkový hydrogeologický průzkum pro revitalizaci jímacího území

RNDr. Daniel Smutek  
Nové poznatky o hydrogeologii střední části rajonu 4240 královedvorská synklinála

Ing. Miloš Svoboda      
Technologie rotačně-příklepového vrtání vodárenských vrtů a její limity

RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Baier, Ph.D.     
Historie, současnost a budoucnost monitoringu podzemních vod v jihočeských pánvích, vyhodnocení suché periody 2015 – 2020

RNDr. Martin Procházka          
Karotáž pro vodárenské účely

Ing. Daniel Kahuda, Ph.D.       
Regenerace jímacích vrtů – srovnání standardních a progresivních metod, vyhodnocování účinnosti

Mgr. Petr Nakládal      
Množství kyseliny při regeneraci vrtů nelze nahradit technickými vychytávkami

RNDr. Josef Datel, Ph.D.        
Význam metod řízené dotace podzemních vod při budování nových jímacích objektů podzemní vody

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. 
Náhrada škody na vodním zdroji podzemní vody

Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., RNDr. Hana Prchalová    
Komplexní přístup k ochraně zdrojů pitné vody – riziková analýza částí povodí

Mgr. Vít Kodeš, PhD., Mgr. Miroslava Svátková, Ing. Jindřich Freisleben        
Kvalita podzemních vod v ČR z pohledu organických mikropolutantů a emergentních látek

RNDr. Jiří Starý          
Čeští přírodovědci v Amazonii - film s průvodním slovem Jirky Starého

Ing. Jiří Šura   
Ranní pohlazení - Voda a její divy. Výběr ze snímků s průvodním slovem autora

Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc. 
Aktivní úloha vzrostlého lesa v klimatu, oběhu vody a zadržování

Prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc., Ing. Michal Krátký       
Podpora zvýšení hladin podzemních vod a zlepšení jakosti vody pomocí opatření na zemědělské půdě

Mgr. Zdeněk Třískala  
Perspektivy efektivní ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v České republice

Mgr. Novotný Tomáš   
Účinnost ochrany zdrojů prostých podzemních vod

Doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. a kolektiv
Podrobná mapa intenzity dotace podzemní vody a zranitelnosti kvantity podzemní vody k suchu v ČR: Podklady pro hodnocení množství dostupných dynamických zásob podzemní vody nejen v suchém období

 

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2023 /Rychnov nad Kněžnou/

Vybraný termín:

19.4.2023 –  20.4.2023  Rychnov nad Kněžnou

Cena
3 710 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.