PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2021 /Rychnov nad Kněžnou/

Základní info

7. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
16. - 17. 6. 2021 - středa a čtvrtek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou

Téma konference:
STANDARDY VODÁRENSKÝCH JÍMACÍCH OBJEKTŮ A OCHRANY JÍMANÉ VODY

 

Cíle konference: 

Renesance vodárenské hydrogeologie, kterou jsme společně před několika lety nastartovali, nás postupně přivádí k poznání skutečného stavu jímacích objektů podzemní vody využívaných pro vodárenské účely. Ta poznání, ke kterým nám napomohly i poslední „suché“ roky, mají tři podoby. Ta první, nejpříznivější, nám ukazuje stav jímacích objektů, o které je průběžně pečováno, tzn., že stav objektů je kontrolovaný, závady se průběžně odstraňují, pořizují se data o množství čerpané vody, o stavu hladiny podzemní vody a o její jakosti a především se tato data průběžně vyhodnocují a archivují. Ta druhá nastává zpravidla v případě, že něco „nefunguje“. Zde prostřednictvím pasportů, TV prohlídek, testovacích prací typu karotáží, čerpacích zkoušek, laboratorních analýz a zpravidla i terénního průzkumu okolí jímacích objektů dojdeme k poznání, že závada je odstranitelná. Objekt lze vyčistit, opravit, rekonstruovat či jinak zprovoznit tak, že dobu dalšího provozu jímacího objektu lze protáhnout minimálně na několik desítek let. Ta třetí, a není to bohužel výjimečné, nastává tehdy, kdy prohlídkou či souborem testovacích prací dojdeme k poznání, že obnova jímacího objektu, která by významně prodloužila jeho životnost, možná není a bude nezbytné vybudovat objekt nový. Pokud nepřistoupíme k jinému řešení, například k napojení spotřebiště na nějakou blízkou vodárenskou soustavu.

 

A jsme u prvního merita 7. ročníku naší konference. Chceme Vám ukázat příklady řešení všech tří variant stavů jímacích objektů s tím, že považujeme za nutné představit Vám zatím „nepsané“ standardy jímacích objektů podzemní vody určených pro veřejnou potřebu, které by měly být vodárenskými společnostmi dodržovány.

     

A to druhé meritum? Máme přes 15 000 ochranných pásem vodních zdrojů a jen malý zlomek má náležitosti vyplývající z § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Důvodem může být i skutečnost, že prováděcí vyhláška vyšla o 2 roky dříve než zmiňovaný zákon. Na příkladech si ukážeme, že i v těch nejsložitějších podmínkách je možné někdejší pásma hygienické ochrany změnit na ochranná pásma vodních zdrojů a přizpůsobit je současným podmínkám. A není třeba se bát zveličovaných informací o vysokých náhradách vlastníkům nebo nájemcům pozemků, protože ti jsou znečišťovatelé a jak známo, znečišťovatel platí. Prostě i ochranná pásma vodních zdrojů musí mít standardy. Seznámíme Vás s nimi!  

A ještě jeden bonus. Roky práce nás sice přesvědčily, že kdo chce, dokáže poznatky získané na našich setkáních aplikovat ve své praxi, ale často chybí právní či metodická podpora nadřízených orgánů. Proto bychom 7. ročník naší konference rádi zakončili usnesením či výzvou adresovanou MZe a MŽP, týkající se standardů vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody. Vodárenství je potřebuje! 

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Ing. Dalibor Slavík
Ing. Lubomír Fiedler


Organizační garant přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
http://www.podzemni-vody.cz

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2021 /Rychnov nad Kněžnou/

Vybraný termín:

16.6.2021  Rychnov nad Kněžnou

Cena
3298 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.