Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů

Kurzem vás provede Ing. Jan Maryška

odborník a publicista v oblasti potravinářství

Základní info

Cíle kurzu

Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu se seznámíte s relevantní legislativou a jejími případnými změnami, s hlavními zákonnými požadavky označování potravin a s praktickými příklady aplikace jednotlivých požadavků.
Dozvíte se vše o omezení pro marketingové texty, o pravidlech uvádění výživových údajů a možnosti jejich výpočtu.
Očekávat můžete případové studie s vytknutím nejčastějších chyb při označování potravin a budete informováni o zdrojích informací pro tvorbu etiket.

Školení se nezabývá označováním vína.

Určeno pro

Pro pracovníky firem zabývajících se obchodem s potravinami či jejich výrobou, kteří již mají zkušenosti s označováním potravin, konkrétně pro:
• manažery kvality,
• asistenty oddělení kvality,
• referenty dovozu potravin,
• produktové manažery,
• pracovníky marketingu,
• překladatele,
• správce e-shopů ad.

Obsah kurzu

• shrnutí základních potravinářských předpisů,
• základní povinné údaje dle nařízení EU č. 1169/2011 – komentář a praktické příklady,
• označení nebalených potravin,
• výživové údaje,
• výživová a zdravotní tvrzení,
• marketingová sdělení na obalech potravin,
• speciální označování BIO potravin,
• speciální označování potravin živočišného původu.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů

Vybraný termín:

1.6.2021  Praha

Cena
2190 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.