Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Jana Hálová - dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Základní info

Program semináře:
* Platná právní úprava
* Působnost na úseku ověřování
* Kdo může provádět ověřování
* VIDIMACE
- Pojem
- Způsob vyznačení vidimace
- Ověřovací doložka pro vidimaci
- Kdy se neprovede vidimace
* LEGALIZACE
- Pojem
- Legalizace za účasti dvou svědků
- Úřední ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě
- Způsob vyznačení legalizace
- Ověřovací doložka pro legalizaci
- Kdy se neprovede legalizace
- Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci
* Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci
* Evidence vidimací a legalizací
* Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
* Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
* Kontrolní činnost
* Ověřování podle notářského řádu
* Ověřování podle zákona o advokacii
* Ověřování velitelem lodě

Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE

Vybraný termín:

30.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
1 892 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.