OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO /Praha/

Základní info

20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
14. - 15. 9. 2021 - úterý a středa
* PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVA 14. 9. 2021 - úterý - od 9 do cca 17 h - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
Dopravní spojení: stanice metra "Dejvická" na lince "A"
* EXKURZE 15. 9. 2021 - středa - Praha

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Český národní komitét ICOMOS

Přípravný výbor konference:
Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství
Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT, president ČNK ICOMOS
Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, vícepresident ČNK ICOMOS
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti


PROGRAM PŘEDNÁŠEK 14. 9. 2021 - úterý - od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti
Zahájení.

Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Úvodní vystoupení.

Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství
Přehled sgrafit od počátku do současnosti v ČR.

Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president
Poznámky k organizaci a technice provádění jednovrstvého sgrafita v lotyšské Bausce.

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře
Technologické aspekty záchrany sgrafit v nádvoří státního hradu Švihov.

Ing.arch. Petr Chotěbor, CSc. a Mgr. Petr Měchura, Ph.D. - Kancelář prezidenta republiky
Sgrafita Velké míčovny v Královské zahradě a jejich restaurování.

Ing. Alfréd Schubert - autor několika metodických publikací NPÚ
K použití sgrafita v období po polovině 20. století.

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - Národní památkový ústav, ředitel ÚPS České Budějovice
Typologie sgrafit v jižních Čechách a přístupy k jejich restaurování.

MgA. Zuzana Wichterlová - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, restaurátorka nástěnných maleb a sgrafita
Současné a minulé přístupy k retuši a rekonstrukci renesančních sgrafit. „Rekorozní metoda“ retuše sgrafit versus metoda „evokace štětcem“.

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, proděkan a vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita a a Mgr. Pavel Waisser, Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra dějin umění
Vývoj a údržba sgrafitové výzdoby zámku Litomyšl.

Mgr. Ludmila Drncová - Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni
Soubor sgrafitové výzdoby průčelí měšťanských domů v Plzni podle návrhů Mikoláše Alše.


Na doprovodné výstavě v Masarykově koleji si účastníci mohou zakoupit odbornou literaturu z nabídky NPÚ a Grada Publishing, a.s.


EXKURZE 15. 9. 2021 - středa

* Palác Kinských

* Anežský klášter

* Národní muzeum

* Schwarzenberský palác a sgrafita na Hradčanském náměstí

* Státní opera Praha

* Míčovna Pražského hradu

Exkurze jsou určené výhradně pro účastníky přednášek předchozího dne.
Vstup na exkurze je možný pouze s platnou vstupenkou na exkurzi.

OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO /Praha/

Vybraný termín:

14.9.2021  Praha 6

Cena
1562 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.