Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích

Kurzem Vás provede Ing. Mgr. Jana Pecková Hodečková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Kurzem Vás provede Mgr. David Slováček - asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Základní info

Z obsahu semináře:
* Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace)
* Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
* Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah)
* Finanční kontrola dotace
* Pozastavení (nevyplacení/krácení) přiznané dotace nebo její části
* Spory ze smluv o poskytnutí dotace
* Dobrovolné přijetí opatření k nápravě a vrácení dotace
* Porušení rozpočtové kázně (odvod; penále; obrana proti platebnímu výměru; prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále)
* Vázanost správce daně stanovisky ÚOHS, ne bis in idem
* Odpovědnost poskytovatele za vadné poučení příjemce
* Prostředky právní ochrany v České republice (úvodní přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost)

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích

Vybraný termín:

28.2.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.