Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované leg

Kurzem Vás provede Mgr. Jan Stiebitz - působí ve státní správě v odboru správních činností, v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, je lektorem a zkušebním komisařem IMS.

Základní info

Odborný program semináře:
* Občanské průkazy
- biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
- změny na úseku občanských průkazů v souvislosti s přijetím nového zákona o občanských průkazech
- zkušenosti a problémy z aplikační praxe
- aplikace C227 a její úpravy
- navrhované legislativní změny
- eDokladovka – elektronické prokazování vybraných osobních údajů
- pojem občanský průkaz, údaje zapisované do občanského průkazu
- vydání občanského průkazu, příslušnost úřadu pro vydání občanského průkazu
- podání žádosti o občanský průkaz a jeho převzetí
- platnost občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu
- povinnosti občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu
- informační systém evidence občanských průkazů
- správní poplatky
* Cestovní doklady
- změny na úseku cestovních dokladů v souvislosti s přijetím nového zákona o občanských průkazech
- zkušenosti a problémy z aplikační praxe
- aplikace C227 a její úpravy
- navrhované legislativní změny
- pojem cestovní doklad, údaje zapisované do cestovního dokladu
- vydání cestovního dokladu, příslušnost úřadu pro vydání cestovního dokladu
- podání žádosti o cestovní doklad a jeho převzetí
- platnost cestovního dokladu, skončení platnosti cestovního dokladu
- lhůta pro vydání cestovního dokladu
- povinnosti občanů a jiných subjektů k cestovnímu dokladu
- informační systém evidence cestovních dokladů
- správní poplatky

Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované leg

Vybraný termín:

5.12.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.