Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář

Základní info

Program semináře:
* Důvody přijetí a cíle nové právní úpravy
* Přechodné období a přechodná ustanovení
* Znalecká činnost a její výkon (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy)
* Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
* Seznam znalců
* Práva a povinnosti znalců
* Ustanovení znalce a osoby vykonávající jednorázově znaleckou činnost
* Znalecký posudek
* Znalečné
* Dohled
* Přestupky
* Stručný exkurz do právní úpravy tlumočnické činnosti
* Dotazy a diskuze

Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář

Vybraný termín:

25.5.2021  Praha

Cena
1892 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.