Nový zákon o znalcích

Kurzem vás provede

Základní info

Program semináře:
* Důvody přijetí a cíle nové právní úpravy
* Přechodné období a přechodná ustanovení
* Znalecká činnost a její výkon (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy)
* Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
* Seznam znalců
* Práva a povinnosti znalců
* Ustanovení znalce a osoby vykonávající jednorázově znaleckou činnost
* Znalecký posudek
* Znalečné
* Dohled
* Přestupky
* Stručný exkurz do právní úpravy tlumočnické činnosti
* Dotazy a diskuze

Nový zákon o znalcích

Vybraný termín:

25.5.2021  Praha

Cena
2388 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.