Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích pro podnikatele

kurz

Základní info

Seminář je určen pro:

OSVČ až podnikatelé v malých a středních firmách, manažeři, vedoucí oddělení, osoby plánující podnikat (studenti VŠE, VŠFS apod.)

Cíl

Seminář si klade za cíl seznámit podnikatele a budoucí podnikatele se změnami v občanském zákoníku pro rok 2016. Seminář bude zaměřený na praktické problémy, se kterými se podnikatelé běžně setkávají. V případě zájmu proběhne navazující seminář, na kterém budou probírané instituty vysvětleny více do hloubky.

Obsah semináře

Obecné otázky práva a podnikání

 • Staré a nové soukromé právo: Co znamená zrušení obchodního zákoníku? Které vztahy se řídí starým právem, a které již novým?
 • Slabší smluvní strana: Jste při jednání s obchodními partnery slabší či silnější smluvní strana? Na co si dát pozor při jednání se slabšími a jaká práva máte vůči silnějším?
 • Ochrana spotřebitele: Jaké změny nastaly v oblasti ochrany spotřebitele? Kde jsou největší rizika? Jak se změnilo chápání záruky?

Závazky v občanském zákoníku

 • Forma smluv: Jakou formu vyžadují jednotlivé smlouvy, aby byly platné? Co dělat v případě neplatné smlouvy?
 • Obsah smluv: Která ustanovení dávat do smluv a kterých se raději vyvarovat? Co by měla smlouva obsahovat? Jak měnit uzavřené smlouvy?
 • Uzavírání smluv: Jaké jsou způsoby uzavření smlouvy? Na co si dát pozor? Potvrzující dopis po telefonickém uzavření smlouvy a rizika s ním spojená.
 • Nejčastěji uzavírané smlouvy v podnikání: Kupní smlouva, smlouva o dílo, nájem a obdobné smluvní typy, smlouva o úvěru.

Náhrada škody

 • Odpovědnost za škodu: Kdy se jedná o způsobenou škodu? Jak předcházet vzniku škod při jednání s obchodními partnery? Jak se bránit způsobené škodě?
 • Výše způsobené škody: V jaké výši se škoda nahrazuje? Jak moc se zvýšilo ohodnocení újmy na zdraví a ztížení společenského uplatnění?

Věcná práva

 • Vlastnické právo: Co znamená vlastnictví? Co vše jej omezuje? Jaké má dopady nabývání od nevlastníka?
 • Věcná práva k věci cizí: Jak se změnila práva zástavní a zadržovací?
 • Nemovitosti: Stavby se nově stávají součástí pozemku – co to pro vás znamená? Jak se s tím vypořádat?

Právnické osoby

 • Obecné pojetí právnických osob: V jakém vztahu je občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích? Jak se mění chápání právnických osob?
 • Nejdůležitější změny u běžných právnických osob: Co se změnilo v případě s.r.o., v.o.s. a k.s.?

Přednáší a dotazy zodpovídá

Mgr. Matěj Pilát

Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích pro podnikatele

Vybraný termín:

 Praha

Cena
750 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.