Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury - ON-LINE

Základní info

Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící
* péči řádného hospodáře
* postavení a povinnosti členů statutárních orgánů
* odměňování členů volených orgánů
* převody a nabývání podílů
* práva společníků
* přezkum platnosti usnesení valné hromady
* svolání a rozhodování valné hromady a jediného společníka
* pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
* jednání za obchodní korporace, včetně otázek spojených s ustanovením opatrovníka
* zápisy do obchodního rejstříku
* atd.

Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury - ON-LINE

Vybraný termín:

18.1.2021  Praha

Cena
1644 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.