Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Novela stavebního zákona – přehledně a prakticky

Kurzem Vás provede Mgr. Hana Brewczynská

Hana Brewczynská je advokátkou v DONATI LEGAL s.r.o. se specializací na ochranu osobnosti, autorské právo, práva vyplývající z náhrady škody, vedení…

Základní info

Cíle kurzu

Tento seminář Vás seznámí s praktickými změnami nového stavebního zákona. Představíme si nový rychlejší a efektivnější proces povolování staveb. Zaměříme se na kompetence nově vzniklého Dopravního a energetického stavebního úřadu (tzv. „DESÚ“) a na Jednotné enviromentální stanovisko, které nahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí k vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí. V semináři se zaměříme na nové principy územního plánování a stavebního práva hmotného i procesního. V semináři si shrneme změny, které budou provázet celou realizaci stavby od jejího povolení až po kolaudaci popřípadě řízení o opravnách prostředcích.

Určeno pro

Seminář je určen podnikatelům, zástupcům společností, kteří se při své činnosti setkávají s řešením problémů při procesu schvalování a provádění staveb, vedoucím pracovníkům a široké veřejnosti, pro niž jsou otázky změn ve stavebním právu aktuální.

Obsah kurzu

1. Úvod
• platnost a účinnost novely a přechodná ustanovení;
• Základní důvody a cíle rekodifikace Stavebního práva,

2. Změny:
• Institucionální;
• Jednotné enviromentální stanovisko „JES“;

3. Územní plánování
• Územně plánovací dokumentace
• Kompetence v územním plánování
• Plánovací smlouvy;

4. Stavební právo hmotné
• Definice
• Rozdělení staveb
• Požadavky na výstavbu
• Výjimka z požadavků na výstavbu
• Obecné požadavky na vymezování pozemků
• Provádění stavby

5. Procesní právo – Stavební řád
• Schéma povolovacího procesu
• Rámcové povolení
• Změna záměru před dokončením stavby
• Předběžné informace
• Lhůty
• Koordinované vyjádření
• Přezkum závazných stanovisek v rámci odvolání
• Přezkum fiktivních závazných stanovisek
• Vyjádření vlastníka
• Účastenství
• Žádost o povolení záměru
• Posuzování záměru
• Zrychlené řízení
• Platnost povolení záměru
• Odstranění staveb
• Kolaudace

6. Změny v oblasti soudního přezkumu

7. Digitalizace

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Novela stavebního zákona – přehledně a prakticky

Vybraný termín:

15.7.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.