Nová právní úprava whistleblowingu - ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Kurzem Vás provede JUDr. Jaroslav Škubal

advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě

Základní info

PRO

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, právníky zabývajícími se oblastí compliance.

CÍL

Seznámit účastníky s novou právní úpravou, která má chránit oznamovatele protiprávního jednání. Právní úprava vychází z evropské směrnice. Podstatou úpravy je, že zaměstnavatelé musejí zabránit, aby vůči oznamovateli protiprávního jednání byla následně uplatněna odvetná opatření, která by jej poškozovala, typicky není možné oznamovateli snížit mzdu nebo jej propustit. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů (i těch s minimálním počtem zaměstnanců).
Druhým pilířem je, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 (předchozí česká úprava, která nebyla schválena, navrhovala 25) zaměstnanců (včetně tzv. dohodářů a částečných úvazků), musí zavést interní oznamovací systém v podobě striktně zabezpečené emailové schránky či telefonní (záznamníkové) linky.
Seminář bude zaměřen na pracovněprávní aspekty, tedy podávání oznámení zaměstnanci standardních zaměstnavatelů (nikoliv třeba oznámeními souvisejícími s činností obcí nebo oznámeními státních zaměstnanců).

OBSAH

  • Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký)
  • Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci, kandidáty či dobrovolníky apod., chráněny budou i další osoby, které oznamovatelům v souvislosti s jejich oznámením pomohou
  • Specifikování, jaká opatření budou považována za odvetná (může jít i o odebrání benefitu, neprodloužení smlouvy na dobu určitou apod.) a kdy naopak bude opatření možné (v závislosti na konkrétních okolnostech případu)
  • Představení způsobů, jak bude možné oznámení podat – oznámení bude možné realizovat i externími kanály (nejenom v rámci vnitřního systému zaměstnavatele)
  • Podrobně bude vysvětleno, jak má povinný interní oznamovací systém vypadat a jak s ním má nakládat tzv. příslušná osoba (osoba odpovědná za posuzování a vyřizování oznámení)
  • Budou zmíněny i možnosti outsourcování či sdílení oznamovacího systému
  • Představeny budou i sankce (pokuty), které hrozí především zaměstnavatelům (např. pokud nezavedou řádně povinný oznamovací systém nebo pokud nezabrání v přijetí odvetného opatření)

Nová právní úprava whistleblowingu - ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Vybraný termín:

14.2.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.