Nejčastější chyby a omyly v obchodních smlouvách

Kurz na míru

Základní info

Pojem obchodních smluv, jejich právní režim a vzájemný vztah občanského a obchodního zákoníku
Postup při uzavírání obchodních smluv
Náležitosti návrhu na uzavření smlouvy a její přijetí
Změny již uzavřených smluv
Zjištění smluvních závazků
Zánik smluvních závazků
Uplatňování nároků ze smluv soudní cestou

Nejčastější chyby a omyly v obchodních smlouvách

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.