NAJNOVŠIA NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Riadiaci pracovníci inštitúcií vo verejnom i súkromnom sektore, personalisti, zamestnanci útvarov riadenia ľudských zdrojov, mzdoví účtovníci, odborári, stredný a vyšší manažment podnikov a obchodných spoločností, široká odborná aj laická verejnosť.


Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci:


* ovládať aktuálnu problematiku Zákonníka práce po jeho poslednej novele.


Obsah

* Kedy pracovná zmluva a kedy živnosť.
* Zákaz detskej práce.
* Zdravotne postihnutý a jeho nová pracovnoprávna ochrana.
* Pracovné pomery na dobu určitú a na kratší pracovný čas.
* Čo je to telepráca?
* Odstupné a odchodné po novom.
* Zmeny v skončení pracovného pomeru.
* Pracovný čas , pracovná pohotovosť , dovolenka.
* Náhrada škody.
* Prekážky v práci.
* Dohoda o pracovnej činnosti.
* Odborové orgány a zamestnanecké rady.
* Ďalšie zmeny.


Lektor Doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Počet účastníkov v skupine
20 a viac účastníkov

Dĺžka trvania
od 9.00 do 14.00 h

Formy a metódy
Odborný výklad s použitím Power-Pointovej prezentácie. Diskusia za účelom vysvetlenia zmien v Zákonníku práce.

NAJNOVŠIA NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 950 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.