Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. - člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Základní info

Odborný program semináře
* vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ
* které prostory lze pronajmout k podnikání
* podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce)
* práva a povinnosti pronajímatele a nájemce podle občanského zákoníku
* změny na pronajatých prostorech prováděné nájemcem/pronajímatelem
* právo vývěsního štítu
* převod nájmu (postoupení smlouvy), změna pronajímatele
* skončení nájmu (pravidla pro výpověď, výpovědní důvody, námitkové řízení, soudní přezkum)
* náhrada za převzetí zákaznické základny

Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)

Vybraný termín:

21.6.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.