NÁHRADA ŠKODY dle obchodního zákoníku

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
obchodní ředitele, podnikové právníky a dále všechny, kteří se při výkonu své profese s danou problematikou setkávají. Seminář je zaměřen svými metodami jak pro právnickou, tak pro neprávnickou veřejnost.

Obsah:
* Odpovědnost za škodu jako jeden z druhů soukromoprávní odpovědnosti a její úprava v obchodním zákoníku
* Předpoklady odpovědnosti
* Protiprávní jednání
* Škoda
* Příčinná souvislost
* Okolnosti vylučující protiprávnost
* Způsob a rozsah náhrady škody
* Úprava odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku a vztah této úpravy k úpravě obchodněprávní

NÁHRADA ŠKODY dle obchodního zákoníku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.