Legislativa – legislativní technika

kurz

Základní info

Cíl studia:
        Specializační studium legislativní techniky je organizováno na základě stupňujících se
požadavků absolventů vysokých škol pracujících ve veřejné správě, zejména na
ministerstvech a jiných ústředních úřadech, popř. i na nižších článcích státní správy. Cílem
studia je umožnit těmto odborníkům získat, popř. rozvíjet znalosti a dovednosti v oblasti
legislativní techniky při přípravě návrhů právních předpisů, a to na úrovni současného
teoretického i praktického poznání potřeb efektivního legislativního procesu.
Organizace studia:
        Studium je dvousemestrové, v celkovém rozsahu cca 100 hodin. Probíhá v pěti
třídenních soustředěních během letního a zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Legislativa – legislativní technika

Vybraný termín:

 Praha

Cena
14000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.