Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi

Kurzem Vás provede JUDr. Eva Barešová - Od vzniku katastru nemovitostí do konce roku 2018 pracovala jako vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podílela se na přípravě nového katastrálního zákona. Nyní se věnuje přednáškové činnosti a pedagogické činnosti na VŠ.

Základní info

Odborný program semináře:
* 30 let katastru nemovitostí, minulost, současnost a budoucnost
* vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – údaje přebírané z RÚIAN do katastru nemovitostí
* předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku, a jeho obsah
* zápis údajů o budově, dočasné a trvalé stavby, hlavní a vedlejší budovy, budovy samostatné nebo součástí pozemku nebo práva stavby, typické a atypické budovy, rozdíly při jejich zákresu do mapy a zápisu údajů o nich do katastru nemovitostí
* zápis údajů o vlastnících (včetně adresy místa trvalého pobytu, ověřování adresy v RÚIAN, způsob vytvoření adresy)
* práva zapisovaná do katastru nemovitostí
* možnosti výmazu práv zapsaných v dřívějších pozemkových evidencích a převzatých do katastru nemovitostí („stará“ zástavní práva a věcná břemena), zkvalitňování údajů katastru nemovitostí
* druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů,
* vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu, informace o plombě,
* přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení, včetně přezkumu nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním smlouvy v registru smluv
* list vlastnictví s ukázkami zápisů jednotlivých práv
* poznámky a upozornění v katastru nemovitostí
* oprava chyby v katastru nemovitostí, procesní postup při opravě chyby, projednávání opravy chyby ve správním soudnictví, co lze odstranit v rámci opravy chyby
* revize údajů v katastru nemovitostí, cíle revizí, povinnosti vlastníka při revizi, uveřejňování zjištěných a neodstraněných nesouladů
* poskytování údajů z katastru nemovitostí – co lze zjistit z nahlížení do katastru nemovitostí, co z dálkového přístupu do katastru nemovitost a co z veřejného dálkového přístupu do RÚIAN
* dovršení lhůty pro připadnutí majetku do vlastnictví státu v důsledku opuštění nemovitosti, listina pro zápis ve prospěch státu
* novela katastrální vyhlášky č. 346/2022 Sb. – nové listiny k zápisu do katastru nemovitostí (účinnost 1. 1. 2023)
* novela zeměměřického zákona č. 88/2023 Sb. – vznik České komory zeměměřičů (účinnost 1. 7. 2023)
* nová judikatura po 1. 1. 2014 týkající se věcných práv k nemovitostem
* diskuse a odpovědi na dotazy

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi

Vybraný termín:

3.10.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 471 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.