Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Jana Hálová - dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Základní info

Program semináře:I. PRÁVNÍ ÚPRAVAII. JMÉNO
* 1. Užívání jména
* 2. Zápis jména dítěte do knihy narození
* 3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
* 4. Prohlášení o užívání druhého jména
* 5. Užívání otčestva (jména po otci)
* 6. Užívání české podoby cizojazyčného jména
* 7. Uvedení jména na matričním dokladu
* 8. Jméno osvojeného dítěte
* 9. Prohlášení o volbě jména – obsah
* 10. Doklady připojené k prohlášeníIII. PŘÍJMENÍ
* 1. Užívání příjmení
* 2. Rodné příjmení
* 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození
* 4. Příjmení po uzavření manželství
* 5. Užívání příjmení žen
* 6. Užívání více příjmení
* 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
* 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin
* 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
* 10. Příjmení po rozvodu manželství
* 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě
* 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO členského státu EU
* 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listináchIV. ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ
* 1. Změna jména
* 2. Změna příjmení
* 3. Změna jména a příjmení u cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví
* 4. Změna příjmení za trvání manželství
* 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení
* 6. Příslušnost matričního úřadu k povolení změny jména a příjmení
* 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
* 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
* 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincemV. SPRÁVNÍ POPLATKYVI. ZÁPISY PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ A ZÁPISY PROHLÁŠENÍ DO MATRIČNÍCH KNIHVI. UZNÁVÁNÍ CIZOZEMSKÝCH ROZHODNUTÍ VE VĚCI ZMĚNY PŘÍJMENÍ SO ČR ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEMVI. ZÁVĚR

Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Vybraný termín:

24.10.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
1 892 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.