Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání

Kurzem Vás provede PaedDr. Hana SEDLÁČKOVÁ

Základní info

Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ potřebných k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných integrovaných do mateřské školy.
Obsahem jednotlivých částí semináře jsou:
1. Právní vymezení.
2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.
3. Individuální vzdělávací plán – podklady a jeho tvorba.
4. Záznamy o dětech.
5. Začlenění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadaných do školního a třídního vzdělávacího programu.

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání

Vybraný termín:

4.10.2021  Jihomoravský kraj

Cena
2100 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.