Hygienické minimum

Kurzem Vás provede Mgr. Silvie MAJTÁNOVÁ

Základní info

Popis kurzu:
2000 Sb.). Provozovatelé jsou povinni pravidelně (nejméně 1x ročně) zajistit školení a vést o něm písemnou dokumentaci.

Obsah kurzu:
•    bezpečnost potravin a pokrmů - fyzikální, chemická a mikrobiologická nebezpečí
•    zdravotní stav pracovníků, infekční onemocnění a otravy z potravin
•    správná výrobní praxe
•    správná hygienická praxe
•    zásady desinfekce, dezinsekce a deratizace
•    osobní hygiena pracovníků
•    provozní hygiena
•    význam systému HACCP, co nám přináší, co je systém kritických bodů, kritická mez, preventivní opatření, nápravná opatření, dokumenty, záznam, ověřovací postupy,…
•    platná legislativa
•    Výsledky kontrolní činnosti dozorových orgánů

Hygienické minimum

Vybraný termín:

30.3.2022  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.