Francouzská právnická terminologie zaměřená na občanské právo, pracovní právo a právní akty

kurz

Základní info

Cíl studia :
Kurs je orientován na překlad z oblasti občanského a pracovního práva v soudní praxi a notářskou terminologii obecně.
Posluchači si mají prohloubit své znalosti základních pojmů a institutů francouzského právního systému v průřezu vymezených právních odvětví a zdokonalit své aktivní řečové dovednosti na daná témata. Mají si rovněž prohloubit znalosti francouzské občanskoprávní terminologie a zvládnout převod české terminologie do francouzštiny s přihlédnutím k problémům, se kterými se mohou setkat.
 Organizace studia :
Výuka probíhá 15 týdnů, 3 hodiny týdně, vždy v pátek od 12 do 14,30 hod. Kurs bude probíhat od 2. 10. 2009 do 29.1.2010.
Kurs je určen pro zájemce, kteří již absolvovali základní kursy právnické terminologie, pro absolventy právnických fakult, kteří přicházejí nebo budou přicházet do styku s psanou a mluvenou právnickou francouzštinou, měli alespoň minimální možnost se již dříve s právnickými texty seznámit a aktivovat své jazykové znalosti a dále všem, kdo mají o tyto obory zájem, mají již základní znalosti právnické terminologie a tato terminologie je nezbytná pro výkom jejich povolání.
  Navrhovaná témata :
     1. Úvod do odborné francouzštiny, srovnání soudních systémů po stránce
        terminologické
     2. Základní pojmy občanského práva
     3. Občanský proces
     4. Účastníci řízení, soudy, řízení před soudem
     5. Právní zastoupení
     6. Dědictví
  7.-8. Zákon o rodině
     9. Rozvod
   10.  Osvojení
   11.  Sociálně právní ochrana dětí
   12.  Notářská problematika (notářské akty)
   13.  Pracovní právo, pracovní smlouva
  14.   Vzory smluv, nájemní smlouva
   15.  Kolokvium
Forma výuky :
práce s původními texty (soudní rozhodnutí, notářské akty apod)
Zakončení studia :
Kurs je zakončen kolokviem. Po úspěšném ukončení kursu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kursu se seznamem probíraných témat.

Francouzská právnická terminologie zaměřená na občanské právo, pracovní právo a právní akty

Vybraný termín:

 Praha

Cena
8000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.