Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání ve znění novelizace

Kurzem Vás provede prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor na Právnické fakultě UK v Praze a MUNI v Brně, člen Legislativní rady vlády, řídil práce na…

Kurzem Vás provede Vladislava Dvořáková, DiS.

HR specialistka, mzdová a personální auditorka, zkušená lektorka v daných oblastech s dlouholetou praxí

Základní info

PRO

Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance.
PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.)

CÍL

Detailní, komplexní rozbor institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a práce z jiného místa výkonu práce jako alternativních a často využívaných forem zaměstnání.

OBSAH

 • Novelizace právní úpravy dohod s ohledem na transpozici Směrnic EP
 • Právo zaměstnance na předvídatelné pracovní podmínky
 • Právní prostor pro sjednávání dohod
  • Srovnání dohod s pracovním poměrem
  • Možnosti praktického použití tohoto institutu
  • Uzavírání dohod
  • Výpověď a okamžité zrušení dohod
  • Obsah dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
  • Rozvrhování práce a doby jejího výkonu
  • Pracovní podmínky zaměstnanců, včetně přidělování práce
  • Homeworking a teleworking
  • Základní práva a povinnosti stran při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
  • Řešení modelových příkladů
MZDOVÉ SOUVISLOSTI – Vladislava Dvořáková, DiS. (13.30 – 16.00 hod.)

CÍL

V oblasti mzdových souvislostí u dohod konaných mimo pracovní poměr pochopit rozdíly ve zúčtování dohod a dopady do nákladů. Vztah k přihlašování a odhlašování dohod konaných mimo pracovní poměr.

OBSAH

 • Dohoda o provedení práce (DPP) – zúčtování odměny z DPP se všemi souvislostmi – dopad sociálního a zdravotního pojištění; souběh více DPP u jednoho zaměstnavatele; ELDP pro pojištěné DPP; přihlašování a odhlašování pro sociální a zdravotní pojištění – zdanění DPP; souběh DPP a PP u zaměstnavatele nebo DPP a DPČ
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – dopad sociálního a zdravotního pojištění – práce malého rozsahu; způsob určení práce malého rozsahu u DPČ; souběh více DPČ u jedné organizace; ELDP pro DPČ; přihlašování a odhlašování pro sociální a zdravotní pojištění; souběh DPČ a PP u zaměstnavatele nebo DPČ a DPP
 • Odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod – specifika u zaměstnanců s příslušností k sociálnímu zabezpečení jiného členského státu EU – souvislost evropského formuláře A1
 • Dávky ze sociálního zabezpečení u dohod konaných mimo pracovní poměr – změny v nároku na ošetřovné
 • Dovolená u dohod a výpočty nároku – nové podmínky dohod od novelizace zákoníku práce
 • Výpočet průměrného výdělku u dohod konaných mimo pracovní poměr – příklady
 • Daň z příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr – rozlišení odvodu srážkové a zálohové daně, kombinace s příjmem ze smlouvy o výkonu funkce
 • Dohody konané mimo pracovní poměr a srážky ze mzdy – čistý příjem z dohod a souběh dalších pracovně právních vztahů
 • Cestovní náhrady u dohod konaných mimo pracovní poměr
 • Zákonné pojištění zaměstnavatele z dohod konaných mimo pracovní poměr
 

POZN.

Vstupenky na seminář jsou přenosné. Každého modulu se může zúčastnit jiný pracovník z Vaší společnosti.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání ve znění novelizace

Vybraný termín:

20.9.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.