Dědické právo v novém občanském zákoníku

e-kurz

Základní info

Třetí část volně navazujícího cyklu o novém občanském zákoníku vás seznámí se všemi změnami v dědickém právu od 1.1.2014. Součástí přednášky je i výklad o nové procesní úpravě zakotvené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Program videokurzu:

 • Koncepce změny právní úpravy
 • Základní principy dědického práva
  • delace
  • univerzální sukcese
 • Dědění ze zákona
  • výčet tříd dědiců
 • Dědění ze závěti
  • druhy závětí
  • privilegovaná závěť (závěť s úlevami)
 • Dědění z dědické smlouvy
 • Právní postavení dědiců
  • odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví, zřeknutí se dědictví
  • přechod dluhů zůstavitele na dědice
   • výhrada soupisu
 • Dědicové s právem na povinný podíl
  • nepominutelný dědic
  • vydědění
 • Odkaz
  • odlišnosti od dědění ze závěti
 • Náhradnictví v dědickém právu, svěřenecké nástupnictví

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Vybraný termín:

 Online

Cena
660 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.