Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Pavla Schödelbauerová - vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Základní info

Program semináře:
* Bytové spoluvlastnictví po novele 163/2021 Sb., praktické zkušenosti
- změna obsahu prohlášení vlastníka
- nový režim změn prohlášení vlastníka
- změny v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků
- změny v příspěvcích a "převzetí" části stanov do obsahu prohlášení podle přechodných ustanovení
- nová úprava prodeje jednotky
- změny v přechodu dluhů
- změny v režimu při neexistenci SVJ
- změny v úpravě stanov SVJ
- změny ve svolávání a působnosti shromáždění
- zavedení náhradního shromáždění
- změny v rozhodování per rollam
- změny služeb (zálohy, počet osob, vady vyúčtování), novela zákona o službách, transpozice směrnice EED
* a judikatura

Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE

Vybraný termín:

27.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.