Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely

Kurzem Vás provede JUDr. Martina Kasíková - předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

Základní info

Zařazena budou témata:
* zastavení exekuce
* zálohy v exekuci
* odklad exekuce
* započítávání vymoženého plnění
* rozšíření chráněných příjmů
* náhrada nákladů plátce mzdy
* doručování v exekuci
* nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí
* změny v exekuci přikázáním pohledávky z účtu a chráněný účet
* dluhy nezletilého v exekuci
* náhradní výživné v exekuci
* manžel povinného v exekuci
* změny v exekuci cizozemských exekučních titulů

Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely

Vybraný termín:

6.12.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 471 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.