Aktuální otázky autorského práva

kurz

Základní info

Cíl studia:
Cílem je seznámit posluchače s aktuálním vývojem a legislativními změnami, které se uskutečnily v oblasti autorského práva.
Organizace studia:
Kurz bude probíhat v pěti jednodenních soustředěních po čtyřech hodinách včetně dvou hodin závěrečného kolokvia. Vyžaduje se ukončené vysokoškolské právnické vzdělání. Účastníky, kteří tuto podmínku nesplňují, lze do kurzu zařadit jen výjimečně po dohodě s garantem kurzu.
Obsahová náplň:
1.          Aktuální stav legislativy, v oblasti autorského práva (2 hodin)
2. – 3.    Autorské dílo, druhy děl, vznik a obsah autorského práva, povaha subjektivních autorských práv, ochrana práva autorského (4 hodiny)
4. – 5.   Užití díla a licenční smlouvy (4 hodiny)
            Zaměstnanecké dílo, počítačové programy, kolektivní dílo, školní dílo, dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo, audiovizuální dílo (2 hodiny)
7. – 8.   Práva související s právem autorským, kolektivní správa (2 hodiny)
9.         Změny v mezinárodní úpravě autorského práva (2 hodiny)
10.       Kolokvium (2 hodiny)

Zakončení studia:
Kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování
kurzu.

Aktuální otázky autorského práva

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.