Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

Základní info

Témata:
* Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu
* Prevenční povinnost
* Spoluzpůsobení si újmy poškozeným
* Některé otázky medicínského práva
* Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
* Regresní nárok zdravotní pojišťovny
* Rozsah náhrady škody
* Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu
* Nároky při poškození zdraví
* Metodika Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví
* Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké
* Databáze judikatury k nemajetkové újmě (www.datanu.cz)

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

Vybraný termín:

24.5.2021  Praha

Cena
2471 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.