ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/

 • TOP
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, 170 00 Praha 7
 • Termín

 • Termín zahájení:
  25.4.2019
 • Termín ukončení:
  25.4.2019
 • Cena *

 • Cena:
  1149 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/

Datum a místo konání:
25. 4. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Eva Barešová - oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, spoluautorka nového katastrálního zákona
 

 

 • Přehled základních předpisů

 

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

 

 

 • Druhy zápisů do katastru nemovitostí

 

(zápisy práv do katastru nemovitostí - vklad, záznam poznámka, zápisy jiných údajů, užití správního řádu při zápisech do katastru nemovitostí)

 

 

 • Společná ustanovení pro zápisy práv do katastru nemovitostí

 

(písemnosti v listinné a elektronické podobě jako podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí, vlastnoruční podpis, úředně ověřený podpis, uznávaný elektronický podpis, prokazování pravosti podpisu, geometrický plán jako součást listiny, označování nemovitostí v listinách pro zápis práv, pojem plomba a její význam, pořadí zápisů práv, právní účinky zápisu práv)

 

 

 • Vklad

 

(práva zapisovaná do katastru nemovitostí včetně práva stavby, rozhodnutí o povolení vkladu jako podklad pro provedení vkladu, účastníci vkladového řízení, zahájení vkladového řízení s návrhem nebo bez návrhu, náležitosti návrhu na vklad, přílohy návrhu na vklad, vyznačení plomby, informování o vyznačení plomby zpětvzetí návrhu na vklad, zúžení návrhu na vklad, přezkum vkladové listiny soukromé a veřejné, lhůta pro povolení vkladu, zamítnutí vkladu, opravné prostředky)

 

 

 • Záznam

 

(práva zapisovaná záznamem, kdo podává návrh na záznam, přílohy návrhu na záznam, rozsah přezkumu při záznamu, provedení či neprovedení záznamu)

 

 

 • Poznámka

 

(druhy poznámek – k osobě, k nemovitosti, poznámka spornosti, provedení zápisu poznámky, výmaz poznámky)

 

 

 • Zápisy jiných údajů do katastru nemovitostí

 

(označování nemovitostí v listinách pro zápis jiných údajů, zápis změny hranice katastrálního území, zápis údajů o nové budově, která je součástí pozemku, zápis budovy, která je samostatnou nemovitostí, význam přestavku, další zapisované údaje do katastru nemovitostí, podklady pro zápis jiných údajů a jejich změn, přejímání údajů z jiných informačních systémů a registrů, lhůty pro zápis do katastru nemovitostí)

 

 

 • Judikatura

 

(judikatura Nejvyššího soudu, vrchních soudů a krajských soudů týkající se zápisů do katastru nemovitostí)

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Objednat účast na kurzu - ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace