ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

 • Lektor

 • Popis
  doc. JUDr. Margerita VYSOKAJOVÁ, CSc., Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
 • Termín

 • Termín zahájení:
  8.1.2020
 • Termín ukončení:
  8.1.2020
 • Od – do:
  9 - 14 h.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  5
 • Cena *

 • Cena:
  1900 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

 

Cíl: Seznámení s obsahem novelizace zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2020, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou.

 

Obsah:

Aktuální novely zákoníku práce a další připravované změny souvisejících předpisů:

* Prodloužení základní výměry dovolené

* Změny v čerpání rodičovské dovolené a zvýšení rodičovského příspěvku

* Elektronická neschopenka – její praktický význam pro zaměstnavatele

* Významná změna antidiskriminačního zákona – návrh

Velká novela zákoníku práce – zejména:

* Změna povinností zaměstnavatele týkající se zařazení zaměstnance/zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené

* Nová úprava skončení výkonu práce vedoucího zaměstnance po jeho odvolání či vzdání se vedoucího pracovního místa

* Významné změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

* Nová koncepce úpravy (výpočtu) dovolené

* Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu)

* Nová úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích

* Návrh zavedení nového institutu sdílení pracovního místa (jobsharing)

* Změny výše náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání

* Změna úpravy dočasného přidělení zaměstnance

* Nově stanovená kritéria v souvislosti s přechodem práv a povinností v pracovněprávních vztazích

Nová překážka v práci – dlouhodobá péče, praktické zkušenosti s jejím využíváním

Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávních

 

Metody výuky: Výklad, modelové příklady, případy z praxe.

Objednat účast na kurzu - ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.