ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Petr Bukovjan - specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA

Cíle kurzu

Absolvováním semináře získáte informace zejména o změnách provedených novelou zákoníku práce s účinností od 1. 7. 2017 (a v právní úpravě dovolené od 1. 1. 2018) a o dalších důležitých legislativních změnách v oblasti pracovního práva, a budete se lépe orientovat v aktuálních a problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací.

Určeno pro

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Obsah kurzu

1. den:
9:00–16:00 • POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PŘEKÁŽKY V PRÁCI • JUDr. Petr Bukovjan

ZPŮSOBY VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU:
• povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy,
• principy spojené se jmenováním,
• nový pojem vrcholového a řídicího zaměstnance; odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a následný postup,
• pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci).

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY:
• vstupní lékařská prohlídka a její úhrada,
• další pracovnělékařské prohlídky,
• povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance,
• změny provedené novelou zákona o specifických zdravotních službách v prvním čtvrtletí roku 2017 (např. nový pojem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, možnost vzdání se práva na přezkum lékařského posudku, změny v periodicitě prohlídek u zaměstnanců pracujících v noci, apod.).

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU:
• nabídková povinnost zaměstnavatele namísto institutu převedení zaměstnance na jinou práci (rozdíly oproti dosavadnímu stavu, postupy zaměstnavatele, kdy s náhradou a kdy bez, problémy z toho vyplývající),
• doplatky do průměrného výdělku,
• dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:
• rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru, novinky ohledně výpovědi z pracovního poměru v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a v právní úpravě hromadného propouštění,
• neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru,
• pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení,
• výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance,
• konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe.

VYBRANÁ DALŠÍ PROBLEMATIKA:
• odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti,
• potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah (změna provedená novelou zákoníku práce ve vztahu k DPP), nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody,
• doručování písemností v pracovněprávních vztazích, odstranění některých problémů novelou zákoníku práce (jiná úložní lhůta, osobní doručování zaměstnanci atd.),
• překážky v práci na straně zaměstnance (např. nová povinnost zaměstnavatele při návratu zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.),
• překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby).

2. den:
9:00–14:00 • PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, DOVOLENÁ, DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR • JUDr. Petr Bukovjan

PRACOVNÍ DOBA:
• výkladové problémy v základních pojmech, např. zavedení nového vícesměnného pracovního režimu,
• rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby,
• rozvrh směn a maximální počty směn, novinka v podobě minimálních lhůt pro seznamování zaměstnance s rozvrhem a jeho změnami,
• pružné rozvržení, konto pracovní doby, novelou upřesněné podmínky (ne)rozvrhování pracovní doby,
• nová právní úprava home-office a s tím spojené praktické problémy (dopady do oblasti překážek v práci, odměňování, úhrada nákladů spojených s komunikací na dálku atd.),
• přestávky v práci,
• novelou zpřísněné povinnosti zaměstnavatelů na úseku nepřetržitých denních odpočinků a odpočinků v týdnu,
• práce ve dnech pracovního klidu,
• pracovní pohotovost,
• práce přesčas a v noci,
• evidence pracovní doby,
• novinky ke dni konání semináře.

MZDA A PLAT:
• způsoby určení (smluvní a jednostranné), změna mzdového (platového) výměru a příklady ze soudní praxe,
• výše mzdy/platu (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy),
• jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny ve vazbě na příklady ze soudní praxe,
• příplatky – za práci ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, za dělenou směnu, za vedení,
• čerpání náhradního volna,
• odměna za pracovní pohotovost,
• splatnost a výplata,
• srážky ze mzdy a novela občanského zákoníku.

DRUHY A VÝMĚRA DOVOLENÉ:
• koncepční změny v oblasti dovolené, zrušení dovolené za odpracované dny,
• nový výpočet dovolené, stanovení práva na dovolenou v hodinách, zaokrouhlování,
• přepočty dovolené při změně délky stanovené týdenní pracovní doby,
• změny v oblasti krácení dovolené, minimální doba čerpání dovolené,
• minimální doba čerpání dovolené,
• nová úprava převodů dovolené do dalšího roku.

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR:
• rozdíly s pracovním poměrem, zákaz dvojí práce u téhož zaměstnavatele,
• možnosti a výhodnost,
• koncepční změny v oblasti pracovní doby a doby odpočinku (přiblížení pracovnímu poměru, zkrácení délky vyrovnávacího období u DPČ atd.).

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - 1. VOX a.s.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

1. VOX a.s.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace