Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 325/7, 12801 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  4 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  28
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP

Úvod
V současné podnikové praxi není plně doceněn význam BOZP jako jednoho z neopominutelného kritéria úspěšnosti, ale i kultury podnikání. Zaměstnavatelé, podnikající fyzické osoby či OSVČ obvykle tuto problematiku podceňují, obdobně i personalisté či podnikoví právníci nevnímají, že neoddělitelnou součástí jejich pracovních činností jsou i činnosti, k nimž musí mít potřebné znalosti, případně způsobilost. Seminář poskytne základní informace o této oblasti včetně přehledu současně platných předpisů.

Cíle
Seznámit se s platnou právní úpravou BOZP, povinnostmi zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců, právy a povinnostmi zaměstnanců a jejich zástupců, osob s odbornou a zvláštní odbornou způsobilostí v BOZP, odborů a pracovníků orgánů státní kontroly. Pochopit význam spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných osob, případně subjektů, která může přinést zlepšení stavu BOZP v podniku. Získat znalosti o zásadách praktické aplikace legislativy v oblasti BOZP a v oblastech souvisejících, které využijí při své pracovní činnosti.

Obsah
Současná právní úprava zajišťování podmínek BOZP v pracovněprávních vztazích a mimo pracovněprávní vztahy. Přehled základních předpisů. Práva a povinnosti podnikatelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP. Postavení a úloha odborů, zástupců zaměstnanců pro BOZP, představitelů vedení a manažerů pro HSMS. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP při řešení prevence rizik jako procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik z hlediska BOZP, poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, evidence a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a dalších souvisejících úkonů při jejich vzniku (s důrazem na potřebu vést kompletní dokumentaci), ochraně pracovněprávních vztahů a dodržování stanovených pracovních podmínek, řešení požadavků na organizaci práce a pracovní postupy, výrobní a pracovní prostředky (bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a vybavení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí, zvláštní požadavky na provoz VTZ), pracoviště a pracovní prostředí, bezpečnostní značení, značky a signály,zvládání rizikových faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zařazení prací do kategorií (kategorizace prací) a dalších souvisejících požadavků ochrany zdraví při práci. Odborná a zvláštní odborná způsobilost v BOZP, význam činnosti odborně způsobilých osob. Státní správa a kontrola v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor a další).

Metodika
Výklad základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

Určeno
Statutárním zástupcům a vedoucím zaměstnancům podniků, představitelům vedení podniků pro systém managementu BOZP, zástupcům zaměstnanců, členům řad zaměstnanců a odborových organizací pověřeným zastupováním pro oblast BOZP, samostatným podnikatelům, zájemcům o úvod do problematiky v rámci získávání praxe k pozdějšímu složení zkoušky z OZO v oblasti BOZP, odborně způsobilým osobám na úseku požární ochrany, v oblasti ochrany životního prostředí apod., podnikovým personalistům, právníkům a dalším specialistům, jejichž činnost souvisí s problematikou BOZP.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Gradua-CEGOS, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.