Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Pavla Schödelbauerová - vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  4.6.2020
 • Termín ukončení:
  4.6.2020
 • Od – do:
  04.06.2020; 9.00 - cca 15.00
 • Doba trvání:
  1 den
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  2305 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Odborný program semináře:
* A) Návrh novely ustanovení o společenství vlastníků jednotek
- Navrhované změny
-
* Založení a vznik společenství vlastníků jednotek
-
* Úprava prohlášení vlastníka
-
* Práva a povinnosti vlastníka
-
* Přechod dluhů při převodu jednotky
-
* Úprava předkupního práva
-
* Zjednodušený prodej jednotky
-
* Správa bez vzniku SVJ jako právnické osoby
-
* Přezkoumání rozhodnutí soudem
-
* Další navrhované změny, včetně pozměňovacích poslaneckých návrhů
* B) Stávající platná úprava
* Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy
* Vznik jednotek a jejich převody
-
* Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ
-
* Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
-
* Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
-
* Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
-
* Způsoby vzniku jednotky
-
* Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
-
* Převody jednotek, předkupní právo
-
* Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
-
* Práva a povinnosti vlastníků jednotek
-
* Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
-
* Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
- Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
- Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
- Společenství vlastníků jednotek
-
* Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)
-
* Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
-
* Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
-
* Kompetence společenství vlastníků jednotek
-
* Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
-
* Rozhodování společenství vlastníků jednotek
-
* Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
-
* Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
-
* Zrušení společenství vlastníků jednotek
- Aktuální judikatura
Objednat účast na kurzu - Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.