Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně novely účinné od 28. 2. 2017

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně novely účinné od 28. 2. 2017

Z odborného programu semináře:
* aktuální stav judikatury, odborné literatury a novelizace ve vztahu k OZ
* základní přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva
* základní zásady nového občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva
* kogentní vs. dispozitivní normy
* neplatnost a neúčinnost právního jednání
* podnikatel, jednání podnikatele a jeho zastoupení
* novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.)
* forma smlouvy a jejích změn
* předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace)
* podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy
* smlouvy uzavírané adhezním způsobem - limity
* obchodní podmínky a jejich nová koncepce (tzv. překvapivá ujednání)
* smlouva o plnění třetí osoby
* některá specifika v postavení podnikatele v oblasti závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv)
* smlouva o smlouvě budoucí
* důvěrné informace
* konkurenční doložka
* úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky)
* utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu)
* vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)
* výhrada vlastnického práva
* prodlení dlužníka x věřitele
* vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy
* běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti dispozice s promlčecí dobou, prekluze atd.)
* nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy atd.)
* a další okruhy závazkového práva zasažené změnou právní úpravy
* diskuze
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace