Účetnictví pro začátečníky

 • Lektor

 • Popis
  Ing. Ivana Zatloukalová
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  28.1.2020
 • Termín ukončení:
  29.1.2020
 • Od – do:
  28.1.2020 - 29.1.2020
 • Doba trvání:
  2 až 5 dní
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  8490 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  8 490,- Kč bez DPH

Popis kurzu Účetnictví pro začátečníky

Seminář je určen:
* pro začínající účetní
* pro účetní, které si chtějí účetnictví zopakovat
* pro účetní, které mají na starosti účetnictví celé společnosti
Obsah semináře:

1. Úvod

Podvojné účetnictví
* Legislativní úprava, forma, rozsah
* Účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy
* účet syntetický a analytický, účetní osnova
* aktivní, pasivní, nákladový a výnosový účet
* deník (předkontace) a hlavní kniha (t-grafy)
* pravidla pro tvorbu předkontace

2. Obsah
* Dlouhodobý majetek

členění dlouhodobého majetku, výpočet odpisů, účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem + příklady z praxe
* Zásoby

členění zásob; účtování materiálu, zboží, vlastní výroby (příjemky, výdejky); vyplnění skladové karty, výroba, spotřeba, prodej + příklady z praxe
* Finanční majetek

účtování pokladny, bankovních výpisů, krátkodobých bankovních úvěrů, krátkodobého finančního majetku + příklady z praxe
* Závazky a pohledávky

účtování závazků, pohledávek, časového rozlišení, kurzové rozdíly + příklady z praxe
* Závazky vůči finančnímu úřadu

daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, ostatní daně + příklady z praxe
* Zaměstnanci

průměry, náhrady za nemoc, dovolená, odvody SP a ZP, roční zúčtování srážkové a zálohové daně + příklady z praxe
* Hospodářský výsledek

pojem základní kapitál, rezervní fond, kapitálové fondy, nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých let + příklady z praxe
* Daňové a nedaňové náklady, auto v podnikání, silniční daň + příklady z praxe
* Daňové a nedaňové výnosy + příklady z praxe
* Závěrkové operace, závěrka roku, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty

3. Závěr + diskuse
* Komplexní příklady
Objednat účast na kurzu - Účetnictví pro začátečníky
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.