Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech

 • Lektor

 • Popis
  prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - účetní expert, prezident Asociace profesních účetních ČR, ŠKODA AUTO Vysoká škola – katedra financí a účetnictví
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 • Termín

 • Termín zahájení:
  26.8.2020
 • Termín ukončení:
  27.8.2020
 • Od – do:
  26. – 27. 8. 2020; 9:00–16:00
 • Cena *

 • Cena:
  4890 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  kód: 2000530 - 4 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 200053A - 9 291 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200053B - 13 203 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200053C - 16 626 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Popis kurzu Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Určeno pro

Pro zkušené účetní a hlavní účetní.

Obsah kurzu

Regulace účetnictví v ČR:
• účetnictví podle českých předpisů,
• základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva):
• pořízení,
• odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
• technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Finanční majetek:
• majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
• dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
• derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

Zásoby:
• průběžný versus periodický systém,
• inventarizace zásob.

Zúčtovací vztahy:
• přímý a nepřímý odpis pohledávek,
• cizoměnové operace,
• rezervy a přechodné položky.

Operace ve vlastním kapitálu:
• zvyšování a snižování základního kapitálu,
• rozdělování výsledku hospodaření,
• druhové versus účelové členění provozních nákladů.

Účetní uzávěrka:
• inventarizace majetku a dluhů,
• vyčíslení splatné a odložené daně,
• rozvaha a výsledovka,
• příloha,
• cash flow.

Souvislý příklad a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Objednat účast na kurzu - Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.