Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  479525
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  UJAK, Roháčova 63, Praha 3
 • Cena *

 • Cena:
  11000 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Zaměření studia:
Studium je určeno pro ředitele škol a školských zařízení

Charakteristika studia:
Studium je organizováno prezenční formou (distanční studium doplněné prezenčními aktivitami). Prezenční část studia probíhá v týdenních soustředěních, a to vždy 1x za semestr v regionálním centru Obrataň. Bližší informace o termínech soustředění i zkouškách budou poskytnuty při zápisu. V případech hodných zvláštního zřetele je možné zažádat o individuální formu studia.

Obsahová náplň:
Obsah studia tvoří předměty, které přispívají k rozvoji kompetencí řídících pracovníků ve školství v oblasti odborné, koncepční a sociální. Na uvedený kurz bude možné navázat kurzem podle §7 Vyhlášky MŠMT 317/2005.

Cíl studia
Základním cílem studia je zvládnutí teoretických i praktických požadavků kladených na ředitele a řídící pracovníky v oblasti práva, financování, pedagogického procesu a školského managementu - organizace a řízení v současném školství.

Rozsah studia:
Studium probíhá v rozsahu 2 semestrů, jeden akademický rok

Způsob ukončení:
Studium je ukončeno předložením a obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou z předmětů: základy právních a ekonomických znalostí pro ředitele škol, řízení škol a školských zařízení.
Absolvent obdrží osvědčení o absolvování studia programu celoživotního vzdělávání v souladu s § 60, zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, osvědčující splnění požadavků funkčního vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení podle Zákona 563/2004, § 24, odst. 4, písmeno a, § 5, odst.2,3 a podle Vyhlášky MŠMT 317/2005, § 5. Termín zahájení:
Září příslušného akademického roku.
O přijetí bude rozhodnuto vedením Univerzity na základě předložených dokladů:

* přihlášky ke studiu,
* ověřeného opisu dokladu o dosaženém vzdělání,
* kopie poštovní poukázky nebo dokladu o zaplacení administrativního poplatku ( složenkou typu A na účet Univerzity J.A. Komenského s.r.o. ),
* 2 fotografií.

Cena studia:
administrativní poplatek 500,-Kč
školné za jeden semestr: 11.000,-Kč

Přihlášení ke studiu:
Univerzita J.A. Komenského
Roháčova 63
130 00 Praha 3
Tel.: 267 199 018
ujak@ujak.cz

Školicí středisko UJAK Obrataň
Tel.: 565 492 111
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace