Studijní program Průmyslové inženýrství (XXI. ročník)

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Termín

 • Termín zahájení:
  21.2.2020
 • Termín ukončení:
  19.12.2020
 • Od – do:

  Formy studia Výuka Třináct dvoudenních výukových bloků s odstupem cca 3 týdnů (pátek a sobota, 208 hodin výuky) pod vedením odborného lektorského týmu. Gemba Tour Šest exkurzí ve vybraných průmyslových podnicích, ve kterých budou účastníci seznámeni s výrobním procesem a praktickým uplatněním metod průmyslového inženýrství. Projekt Každý účastník bude v průběhu studijního programu ve svém podniku realizovat projekt sestávající z analýzy současného stavu, návrhu na zlepšení a jeho aplikace v praxi. Téma projektu bude zvoleno na základě potřeb daného podniku. Účastníkovi bude po celou dobu k dispozici odborný tutor. Konzultace s lektory Odborný lektorský tým bude kromě výukového programu účastníkům poskytovat i konzultace k daným tématům. Samostudium Úspěšné absolvování studijního programu předpokládá samostudium účastníků. Lektorský tým bude účastníkům průběžně dodávat a doporučovat podklady k vlastnímu studiu. Každý účastník obdrží mimo jiné vybrané odborné publikace.

 • Doba trvání:
  26 dní
 • Cena *

 • Cena:
  150000 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Studijní program Průmyslové inženýrství (XXI. ročník)

Studijní program je postaven na dlouhodobých zkušenostech API – Akademie produktivity a inovací a Institutu průmyslového inženýrství se vzdělávacími aktivitami v oblasti průmyslového inženýrství a znalostech získaných při realizaci konkrétních projektů v průmyslových podnicích. Roční ucelené studium rozšiřuje vzdělání o komplexní souhrn odborných znalostí a praktických dovedností, které umožňují realizaci a řízení projektů s cílem zvyšovat efektivitu podnikových procesů.

Praktické studium

Využitelnost předávaných poznatků v praxi je zajištěna vhodným doplněním teoretických poznatků oboru průmyslové inženýrství o praktické zkušenosti lektorů a následně i účastníků studijního programu. Věříme, že až vlastní zkušeností si účastníci mohou plně osvojit používání metod, které jsou předmětem vzdělávání, a předané znalosti přetvořit na dovednosti. Součástí výuky jsou nejen přednášky a individuální konzultace s tutory a lektory, ale také exkurze do vybraných podniků, tréninky na základě případových studií z praxe, workshopy, ale i práce na projektech v reálném podnikovém prostředí.

Realizace projektu

Součástí studijního programu je příprava a realizace konkrétního projektu, který za pomoci odborného vedení tutora zpracuje každý účastník ve svém podniku. Téma projektu bude vycházet ze skutečných problémů podnikových procesů a projekt bude zahrnovat analýzu současného stavu, návrh na zlepšení a především jeho realizaci v praxi. V případě zájmu budou výsledky projektu prezentovány přímo v podniku.

Návratnost investice

Projektový charakter programu zajišťuje návratnost investice do studia. Projekty mají ekonomické efekty a jejich výstupem je předem definovaná úspora. Výsledky projektu v podobě skutečného zefektivnění vybraného podnikového procesu tedy mají měřitelný a prokazatelný přínos a investice se vrací již v průběhu studia.

Co studijní program podniku a jeho účastníkovi přináší?

 • vyšší kvalifikaci – doplnění znalostí o komplexní souhrn poznatků a dovedností z oboru průmyslové inženýrství
 • schopnost řídit a realizovat projekty zaměřené na projektování, plánování, zavádění a zlepšování podnikových procesů
 • realizaci konkrétního projektu s cílem zvýšit efektivitu vybraného procesu v podniku
 • zkušenosti z jiných podniků zprostředkované zkušenými lektory, exkurzemi, případovými studiemi a sdílením informací mezi účastníky
 • kontakt s významnými odborníky v oboru průmyslové inženýrství

Úspěšný absolvent studijního programu získá diplom vystavený společností API – Akademií produktivity a inovací a Institutem průmyslového inženýrství, jakožto organizací zastřešujících a propagujících oblast průmyslového inženýrství v ČR a oprávnění používat titul IEn. – Industrial Engineer za jménem. Zařadíte se tak ke skupině více než 200 certifikovaných průmyslových inženýrů – absolventů tohoto studijního programu. Studium, které je orientováno především na praxi, Vám prohloubí odbornou kvalifikaci, posílíte svou pozici na trhu práce, získáte šanci na rychlejší kariérní růst, ale také na vyšší finanční ohodnocení do budoucna.

Podmínky úspěšného absolvování: 

 • minimálně 70% účast na studijním programu;
 • realizace projektu, jeho úspěšná prezentace a obhájení výsledků;
 • 70% úspěšnost ve znalostních testech;
 • odevzdání závěrečné práce.

Komu je studijní program určen?

Studijní program je připraven pro pracovníky vyššího a středního managementu průmyslových podniků, kteří chtějí získat či rozšířit své znalosti v oboru průmyslové inženýrství. Studium je vhodné především pro:

 • řídící pracovníky podnikových útvarů,
 • pracovníky útvaru plánování a řízení výroby,
 • pracovníky technické přípravy výroby,
 • pracovníky útvaru logistiky,
 • pracovníky útvaru zlepšování,
 • procesní inženýry,
 • průmyslové inženýry.

Přihlášky a dotazy

Ing. Ivana Pohanková - manažerka vzdělávání
ivana.pohankova@e-api.cz
+420 724 431 542

Příloha doplňující kurz Studijní program Průmyslové inženýrství (XXI. ročník)

Příloha kurzu
Objednat účast na kurzu - Studijní program Průmyslové inženýrství (XXI. ročník)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.